Bizimle İletişime Geçin
Bu formdaki kişisel verileriniz İPM tarafından “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak talep/şikâyetlerinizin takibi ve gerektiğinde bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz bu amaçla sınırlı olarak İPM’nin grup şirketleri ile iştirak ve bağlı ortaklıklarına ve gerektiği takdirde ilgili iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

KVK Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyiniz.

İPM Endüstriyel Madencilik Anonim Şirketi

Mistral İş Kulesi Çınarlı Mah. Ankara asfaltı Cad.
No: 15 Kat: 32 D: 321 PK: 35170
Konak / İzmir / Türkiye